Archive for May, 2013

Rakshana swimming

// May 29th, 2013 // No Comments » // Rakshana's updates

Rakshana learning swimming

Rakshana learning swimming

Rakshana playing in swimming pool

Rakshana playing in swimming pool

Rakshana ready for swimming

Rakshana under water falls

Rakshana under water falls

Rakshana giving poses

// May 29th, 2013 // No Comments » // Rakshana's updates

Rakshana poses

Rakshana poses

Rakshana playing at avadi

Rakshana playing at avadi

Rakshana in medows

Rakshana in medows

Rakshana morning jogging

// May 18th, 2013 // No Comments » // Rakshana's updates

Rakshana at circus

Rakshana at circus

Rakshana at park

Rakshana at park

Rakshana jogging

Rakshana jogging

Rakshana playing oonjal

Rakshana playing oonjal

Rakshana playing

Rakshana playing

Rakshana outing

// May 18th, 2013 // No Comments » // Rakshana's updates

Rakshana & menaka

Rakshana & menaka

Rakshana and menaka

Rakshana and menaka