Rakshana at guruvayur

// October 19th, 2014 // Rakshana's updates

Rakshana at Yannai Kottam

Rakshana at Yannai Kottam

Rakshana in kerala style dress

Rakshana in kerala style dress

Rakshana at Yannai Kottam

Rakshana at Yannai Kottam

Rakshana in kerala style dress

Rakshana in kerala style dress

Rakshana at guruvayur resort

Rakshana at guruvayur resort

Leave a Reply

CAPTCHA Image
*